covid-19

#เราจะสู้ไปด้วยกัน กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัสส่งมอบที่นอนและเครื่องนอนช่วยกระทรวงสาธารณสุข

29/04/2564 | Eiw

wefightalongwithyou-main-1024x683

wefightalongwithyou-02-1-1024x683 wefightalongwithyou-03-1-1024x683 wefightalongwithyou-04-1-1024x683

#เราจะสู้ไปด้วยกัน
สำหรับอีกหนึ่งภารกิจส่งมอบที่นอน และชุดเครื่องนอนเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย
แก่กระทรวงสาธารณะสุข ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการผนึกกำลังของ
ทุกองค์กรในกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัสที่ไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เราคนไทยทุกคนกำลังเผชิญ ณ ปัจจุบันนี้

โดยการส่งมอบดังกล่าว นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ก่อนดำเนินการต่อไป
.
☑️ สอบถามการบริจาคเพิ่มเติม 063-845-XXXX
====================================
#โควิด19 #covid19 #สถานการณ์โควิด19 #WeFightAlongWithYou #เราจะสู้ไปด้วยกัน