ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตารางเซนติเมตร

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตารางเซนติเมตร