Logo Loading

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

Vậy điều gì đã tạo nên cảm hứng cho đội ngũ thiết kế của chúng tôi tạo dựng nên bộ sưu tập tuyệt vời này? Mời bạn ghé thăm trang Nguồn cảm hứng để có được lời giải đáp.

Hoặc nếu yêu thích tự phối màu để tạo nét riêng cho phòng ngủ, bạn có thể tham khảo thêm bộ sưu tập sắc màu cá tính của chúng tôi

#products

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.

-50%
฿215฿2,375

Với chất liệu MicrotexTM và dùng kỹ thuật dệt lụa điêu luyện, bộ sưu tập MIDAS HAMPTON được tạo nên từ niềm đam mê bất tận để khắc hoạ cuộc sống thành thị một cách sôi động. Midas Hampton là một nguồn cảm hứng đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự sôi động trên những thiết kế mềm mại nhẹ nhàng. Từ sự thoải mái, không gian ấm cúng cho đến những màu sắc sôi động, bộ sưu tập Midas Hampton mang đến không gian độc đáo bất tận, mang ý nghĩa đặc biệt chỉ dành cho bản thân bạn.