หน้าหลัก ข่าวสาร Update SHARING IS CARING กลุ่มบริษัท LOTUS BEDDING ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล

SHARING IS CARING กลุ่มบริษัท LOTUS BEDDING ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล

Sharing is Caring กลุ่มบริษัท Lotus Bedding ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล โดยการมอบเครื่องนอนจำนวน 2,000 ชุด

sharing-is-caring-lotus-bedding-earthquake-nepal-1

Share:

You may also like

X