“เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” ด้วยรักและห่วงใยจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส โดยร่วมส่งมอบที่นอนและเครื่องนอนให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

“เราจะฝ่าวิกฤตไปด้…