Logo Loading

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.

เยี่ยมชมแรงบันดาลใจเพื่อสร้างคอลเลคชั่นในจินตนาการได้ ที่นี่

หรือถ้าอยากสนุกกับการมิกซ์แอนด์แมทช์ผ้าปูที่นอนเพื่อสรรสร้างเครื่องนอนในสไตล์คุณเอง เชิญเยี่ยมชม ผ้าปูที่นอนและชุดเครื่องนอนโลตัสรุ่น อิมเพรสชั่น ผ้าสีพื้น เพิ่มเติม

#products

฿299฿3,399

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS® CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.

 

฿299฿3,399

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS®  CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.

 

฿299฿3,399

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS® CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.

฿299฿3,399
Rated 5.00 out of 5
(Based on 1 review)

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS® CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.

฿299฿3,399

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS® CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.

฿299฿3,399

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS® CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.

฿299฿3,399

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่ถูกกำหนดโดย ภาษา ความเชื่อ บรรทัดฐาน ศาสนา อาหาร พฤติกรรมทางสังคม ดนตรี และศิลปะ “LOTUS® CULTURE” ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ถ่ายทอดสีสันและลวดลายลงบนผ้าปูที่นอนได้อย่างลงตัวพร้อมผิวสัมผัส 3 มิติ กับเทคโนโลยี Emboss หรือลายนูน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตด้วยผ้าไมโครเท็กซ์คุณภาพดี 100% ความละเอียด 330 เส้นด้าย/10 ตร.ซม.