โปรโมชั่นของธนาคาร

แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%
พร้อมคะแนนสะสม 4 เท่า

เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต KTC
1 พ.ค. 63- 1 ต.ค. 63

แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท

เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี
1 มิ.ย.-30 ก.ย. 63

คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อ
แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB
1 ก.ค.-30 ธ.ค. 63